Straffeloven

Det er forbudt ifølge Straffeloven å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra dopingmidler. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er også straffbart.

Les Straffelovens §162B.

Hva som regnes som doping i forhold til denne loven reguleres i:
Forskrift om hva som ansees som dopingmidler

Listen over stoffer finnes i Straffelovens dopingliste.