Forskrift om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller

Vedtatt av Idrettsstyret 3. november 2011 med hjemmel i NIFs lov § 12-1 (5).

Forskriftene finner du på Lovdata.