Se opp for dette produktet

Se opp for dette produktet

Har ført til en rekke dopingsaker, både nasjonalt og internasjonalt.

Antidoping Norge har tidligere advart spesielt mot stoffet metylheksanamin, et stoff som også omtales som dimetylpentylamin, pentylamin, 1,3-dimetylamylamin (DMAA), geranamin og geranium.

Nylig ble det rapportert at dødsfallet til en deltaker i fjorårets London-maraton kan kobles til bruk av produktet Jack3d.

Internasjonalt har det vært et enormt antall med dopingsaker på bakgrunn av metylheksanamin/DMAA. Også i Norge har vi de siste par årene hatt flere saker som involverer dette stoffet. I fjor var det snakk om ca. en tredel av dopingsakene i norsk idrett. Brorparten av disse sakene forklares nettopp med bruk av Jack3d. Dette er et såkalt pre-workout-tilskudd, et pulver som blandes med vann.

- Metylheksanamin er et sentralstimulerende middel, og produkter med innhold av metylheksanamin vil regnes som legemiddel i Norge. Import av disse produktene reguleres således av legemiddellovgivningen, sier medisinsk sjef i Antidoping Norge, Per Wiik Johansen.

Stoffet ble oppført på World Anti Doping Agency’s (WADAs) dopingliste i 2009.

Bruk av metylheksanamin, på linje med andre sentralstimulerende midler, kan potensielt gi opphav til alvorlige helsemessige konsekvenser for brukere, avhengig av dosering, hyppighet og varighet av bruk og klinisk sårbarhet (uoppdaget sykelighet), understreker Wiik Johansen.

Idrettsutøvere må være særlig klar over risikoen for utilsiktet inntak av dette stoffet, bl.a. på grunn av navneforvirringen som eksisterer, da det er oppført på idrettens dopingliste som utgis av WADA.

Les en mer utfyllende tekst om metylheksanamin her,