Er ditt idrettslag et Rent Idrettslag?

Er ditt idrettslag et Rent Idrettslag?

Idrettslag fra Bergen ble Rent Idrettslag nummer 600.

Fjell-Kameratene Innebandy fra Bergen ble nylig registrert som Rent Idrettslag nummer 600.

Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Programmet er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge.

I utgangspunktet handler det i all hovedsak om at idrettslaget skal utvikle en egen antidopingpolicy der klubbens ledelse reflekterer rundt hva idrettslaget gjør for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan klubben viser nulltoleranse til doping? Og hvordan man skal optre hvis klubben rammes av en dopingsak?

Gjennom Rent Idrettslag vises tydelig holdning gjennom tydelig handling.

Programmet kan enten gjennomføres på egen hånd gjennom nettsiden rentidrettslag.no eller ved at Antidoping Norge kommer til idrettslaget for å dra ledelsen gjennom konseptet på en kveld. På nettsiden finner du også oversikten over hvilke idrettslag som har gjennomført konseptet. Klubben må resertifisere seg etter tre år.