Dopingsaker knyttes til bruk av tilskudd

Dopingsaker knyttes til bruk av tilskudd

Antidoping Norge oppfordrer til å utvise varsomhet ved bruk av tilskudd.

>> MER OM METYLHEKSANAMIN

Metylheksanamin* står på WADAs dopingliste under spesifiserte stimulerende midler (dopinggruppe S6). Stoffet er også kjent som for eksempel dimetylpentylamin, 1,3-dimethylpentylamine eller pentylamine og geranium.

En rekke utøvere internasjonalt har testet positivt på dette stoffet de siste årene.

NIFs domsutvalg dømte i fjor to utøvere etter positive prøver på metylheksanamin. Nylig begjærte også Påtalenemnda i Antidoping Norge påtale mot en utøver som følge av en positiv prøve på metylheksanamin.

- Antidoping Norge har lenge hatt en restriktiv holdning til bruk av kosttilskudd på et generelt grunnlag. På bakgrunn av den kjennskapen vi har til saker med metylheksanamin internasjonalt, og de sakene vi har hatt i Norge den senere tid, mener vi det igjen er grunn til å gjøre utøvere spesielt oppmerksom på denne problemstillingen, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.

- Erfaring har vist at det er en viss risiko for at enkelte tilskudd kan være forurenset, det vil si at produktet inneholder forbudte stoffer på dopinglisten uten at det står oppført på varedeklarasjonen. En annen utfordring er at en del stoffer, som metylheksanamin, omtales med flere navn som ikke nødvendigvis står oppført på dopinglisten, sier Anders Solheim.

Antidoping Norge minner om at utøver selv er ansvarlig for forbudte stoffer som blir funnet i kroppen, uavhengig av hvordan utøver har fått det forbudte stoffet i seg. Dette er et viktig prinsipp i det internasjonale regelverket, World Anti-Doping Code.

Internasjonalt har det i løpet av de to siste årene vært sendt ut en rekke advarsler:
- Riksidrottsforbundet i Sverige har også advart mot stoffer som oxilofrin eller androstatriendion. De har i tillegg advart mot spesifikke produkter, som for eksempel Jack3d. Les mer her.
- Det kanadiske antidopingbyrået har sendt ut advarsler knyttet til metylheksanamin. Les her hvilke andre navn metylheksanamin er kjent som.

>> MER OM METYLHEKSANAMIN

Se mer om tilskudd på Olympiatoppens nettsider.

* Merk: Metylheksanamin skrives på flere måter; blant annet methylheksanamin, metylhexanamin og methylhexaneamine.