20 000 brukere av e-læringsprogram

Illustrasjon: Transform

20 000 brukere av e-læringsprogram

20 000 brukere av e-læringsprogram

Nesten 5000 nordmenn har testet antidopingprogrammet Ren Utøver.

PRESSEMELDING - 23. MAI 2011:

I 2009 lanserte Antidoping Norge e-læringsprogrammet Ren Utøver, som er utviklet i samarbeid med det norske selskapet Transform AS som har spesialisert seg på e-læring.

Etter å ha vært i bruk i litt over to år, har programmet over 20 000 brukere på verdensbasis. Internasjonale særforbund som UCI (sykkel), FIVB (volleyball), IAAF (friidrett) og IBU (skiskyting) har lansert sine egne utgaver av programmet, i tillegg til nasjonale antidopingorganisasjoner i Sveits, Japan, Irland og Danmark. UCI er med sine 5300 brukere den organisasjonen med størst aktivitet. 

Den norske versjonen Ren Utøver har over 4100 brukere. De ni e-læringsmodulene inngår også som en del av skolekonseptet Ren Skole som alene har nesten 1000 brukere.

- Ren Utøver var utvilsomt nybrottsarbeid i antidopingarbeidet da vi lanserte det. Dette er læring på en morsom og moderne måte. Vi ser at det har tatt tid å gjøre programmet kjent, både nasjonalt og internasjonalt, men vi opplever nå at stadig flere organisasjoner, særforbund og idrettslag legger inn gjennomføring av Ren Utøver for å sikre at deres utøvere får elementær antidopingkunnskap, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.

Ren Utøver består av totalt ni moduler som tar for seg ulike sider av antidopingarbeidet, alt fra dopingregler og helsekonsekvenser til problemstillinger omkring det å være rollemodell og verdiformidler. Hele programmet kan gjøres på nettet og tar en drøy time å gjennomføre.

Antidoping Norge jobber i disse dager sammen med Transform om å sluttføre nye moduler som skal inngå som en del av programmet. En av modulene i Ren Utøver (helsekonsekvenser) er for øvrig tilgjengelig som app, søk på ”Real Winner” i App Store.

KONTAKTPERSON:
Halvor H. Byfuglien
Kommunikasjonsrådgiver
21 02 92 99 | halvor@antidoping.no