Hva skjer hvis jeg tester positivt på en dopingprøve?

Ved antatt positiv dopingprøve vil Antidoping Norge undersøke om det kan være en medisinsk forklaring til funnet av det forbudte stoffet. Dersom utøveren har innvilget medisinsk fritak for det forbudte stoffet, avsluttes saken.

Utøvere som ikke har krav på seg til å sende inn søknad på forhånd, vil nå bli bedt om å dokumentere legemiddelbruken og sende inn en søknad om medisinsk fritak i henhold til opplysninger i legejournalen.

Dersom kriteriene for medisinsk fritak oppfylles, avsluttes saken. Kriteriene for å få innvilget medisinsk fritak er (hentet fra Regler om medisinsk fritak):

§ 3  Kriterier for medisinsk fritak
For å få godkjent fritak på medisinsk grunnlag må følgende kriterier oppfylles og kunne dokumenteres:

a) Utøveren ville fått betydelige helseplager uten bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden.
b) Legemiddel brukt i medisinsk behandling gir ingen prestasjonsforbedring utover normaltilstand.
c) Det er ingen gode behandlingsalternativer til bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden.
d) Bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden skal ikke være en konsekvens av bivirkninger oppstått ved tidligere misbruk av stoffer på dopinglisten.

Dersom det viser seg at utøver ikke oppfyller kriteriene for medisinsk fritak, vil han/hun risikere en dopingsak med en mulig utestengelse som resultat.