Fritaksregler for betablokkere i de ulike idrettene

Vedlegg 5 – til regler for medisinsk fritak (revidert av styret i Antidoping Norge 13.12.2011):

Dette vedlegget gir nærmere regler for søknader om fritak for bruk av betablokkere i særskilte idretter og på særskilte nivåer i alle grener, såfremt ikke annet er angitt.

Reglene for medisinsk fritak ved bruk av betablokkere, som forklart her, gjelder kun for utøvere som deltar på nasjonalt nivå.

For utøvere i Norges Luftsportforbund (luftsport), Norges Motorsportforbund (motorsykkel og båtsport), Skiforbund (Hopp) og Norges Snowboardforbund (freestyle/halfpipe, snowboard/halfpipe og big air) gjelder følgende:

På alle nivå i idrettene nevnt over gis medisinsk fritak for bruk av betablokkere i konkurranse (forbudet gjelder kun i konkurranse) dersom de medisinske kriteriene i fritaksreglenes § 3 er oppfylt. Søknad om medisinsk fritak skal sendes til Antidoping Norge på forespørsel, normalt i etterkant av en positiv dopingprøve. Utøver må oppgi bruk av betablokkere på dopingkontrollskjema.

For utøvere i biljard, bowling og golf (forbudet gjelder kun i konkurranse) gjelder følgende:
a)    For utøvere som deltar i Norgesmesterskap, og/eller forbundsturneringer i golf gis ikke medisinsk fritak i konkurranse.
b)    For alle andre utøvere som deltar på nasjonalt nivå, under Norgesmesterskap og/eller forbundsturneringer i golf, gis medisinsk fritak i konkurranse dersom de medisinske kriteriene i fritaksreglenes § 3 a, c og d er oppfylt. Søknad må sendes inn kun på forespørsel fra Antidoping Norge, normalt etter avlagt positiv prøve.

For utøvere i curling (forbudet gjelder kun i konkurranse) gjelder følgende:
c)    For utøvere som deltar i Norgesmesterskap gis det ikke medisinsk fritak i konkurranse.
Utøvere som deltar i veteranklasser kan etter søknad gis fritak dersom de medisinske kriteriene i fritaksreglenes § 3 a, c og d er oppfylt. Utøvere som deltar i veteranklasser må sende inn søknad senest 30 dager før godkjenning er nødvendig.
d)    For alle andre utøvere som deltar på nasjonalt nivå, under Norgesmesterskap, gis medisinsk fritak i konkurranse dersom de medisinske kriteriene i fritaksreglenes § 3 a, c og d er oppfylt.Søknad må sendes inn kun på forespørsel fra Antidoping Norge, normalt etter avlagt positiv prøve.

For utøvere i skyting og bueskyting  (forbudet gjelder både i og utenfor konkurranse) gjelder følgende:
e)    For utøvere som deltar i Norgesmesterskap gis det ikke medisinsk fritak i konkurranse. Utøvere som deltar i veteranklasser i skyting kan etter søknad gis fritak dersom de medisinske kriteriene i fritaksreglenes § 3 a, c og d er oppfylt. Utøvere som deltar i veteranklasser i skyting må sende inn søknad senest 30 dager før godkjenning er nødvendig. Norgesrekorder satt av bueskyttere som bruker betablokkere vil ikke være gyldige uavhengig av hvor rekorden er satt, og selv om personen det gjelder har et gyldig medisinsk fritak. 
f)    For alle andre utøvere som deltar på nasjonalt nivå, under Norgesmesterskap, gis medisinsk fritak i konkurranse dersom de medisinske kriteriene i fritaksreglenes § 3 a, c og d er oppfylt. Søknad må sendes inn kun på forespørsel fra Antidoping Norge, normalt etter avlagt positiv prøve.
g)    For alle utøvere gis det medisinsk fritak utenfor konkurranse dersom de medisinske kriteriene i fritaksreglenes § 3 a, c og d er oppfylt. Søknad må sendes inn kun på forespørsel fra Antidoping Norge normalt etter avlagt positiv prøve.