Betablokkere og medisinsk fritak

Betablokkere er en gruppe legemidler som blant annet brukes av personer med ulike typer hjerte-karsykdommer.

Betablokkere regnes som dopingmiddel i presisjonsidretter (blant annet skyting) på grunn av stoffenes prestasjonsfremmende effekt i disse idrettene.

Se hvilke andre idretter der betablokkere er forbudt her.

Den internasjonale dopinglisten fastsatt av World Anti-Doping Agency forteller hvilke stoffer og metoder som er forbudt i idretten. De aller fleste stoffene på denne lista er forbudt i alle idretter. Internasjonale særforbund har i samråd med WADA anledning til å sette stoffer på dopinglisten som bare gjelder deres idrett. ISSF (International Shooting Sport Federation)og IPC (International Paralympic Committee) har i samråd med WADA bestemt at betablokkere skal være forbudt i alle skytegrener både i og utenfor konkurranse.

For at alle skal ha mulighet til å delta i idrett, finnes det regler for medisinsk fritak. Les mer om kriterier ved vurdering for medisinsk fritak.

De norske fritaksreglene gjelder for alle medlemmer i NIF og er i samsvar med internasjonalt regelverk gitt i World Anti-Doping Code.

Det er utarbeidet eget regelverk for søknader om fritak for bruk av betablokkere i særskilte idretter og på særskilte nivåer i alle grener. Disse reglene gjelder kun for utøvere som deltar på nasjonalt nivå. Se regelverket her.

Har du spørsmål om betablokkere, ta kontakt på post@antidoping.no eller telefon 09765.