Medisinsk fritak (TUE)

Enkelte idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. For at alle skal ha mulighet til å delta i idrett, finnes det regler for medisinsk fritak.

Utøvere som har fått en diagnose som fører til han/hun må bruke legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten, må følge disse reglene.

De norske fritaksreglene gjelder for alle medlemmer i NIF og er i samsvar med internasjonalt regelverk gitt i World Anti-Doping Code.

Her er reglene som gjelder fra 1. januar 2013.

Sjekk legemiddellisten for å finne ut om legemiddelet du bruker inneholder forbudte stoffer og hvilken dopinggruppe legemiddelet tilhører.

Hva du må sende inn av fritaksdokumentasjon avhenger av nivå, alder og dopinggruppe.

Utøvere under 15 år skal ikke sende fritaksdokumentasjon til Antidoping Norge. 

Definisjon av de ulike utøverkategoriene finner du under tabellen.
Klikk på tabellen for å få den opp som pdf i større format. * på forespørsel betyr at søknad om medisinsk fritak fra dopinglisten skal sendes i etterkant av en eventuell dopingkontroll når utøver får beskjed om det.

P1. For Alkohol gjelder egne grenseverdier i særskilte idretter. Se dopinglisten.
P2. For Betablokkere kan det på nasjonalt nivå gis fritak etter søknad, dog normalt ikke i konkurranser på høyt nasjonalt nivå. Se vedlegg 5.

S4. Insuliner er flyttet fra dopinggruppe S2 til S4, men vil fortsatt kreve søknad om medisinsk fritak fra utøvere på alle nivå.

M1-M3 (forbudte metoder). Ved behov for medisinsk bruk av metoder som omfattes av punktene M1-M3 i dopinglisten kreves søknad om medisinsk fritak. Utøvere i kategori 1 (alle andre utøvere) og utøvere i kategori 2 (nasjonal toppidrettsutøver): Send søknad til Antidoping Norge. Utøvere i kategori 3 (internasjonal toppidrettsutøver): Sjekk regelverk med sitt internasjonale særforbund. For øvrig er bruk av metoder som favnes av M1-M3 forbudt både i og utenfor konkurranse.

Følgende er tillatt:
S3. Beta-2 agonister: salbutamol (max 1600 mikrogram over 24 timer), salmeterol og formoterol (max 54 mikrogram over 24 timer) som inhalasjon. NB! Dosering over tillatte maksdoser krever søknad om medisinsk fritak på forespørsel.
S9. Glukokortikoider til lokalt bruk (injeksjoner gitt i og rundt ledd, rundt sener, epiduralt, inn i selve huden, inhalasjon).


Skjema:
Skjema for medisinsk fritak

1. Alle utøvere som ikke er toppidrettsutøvere (over 15 år)
Utøvere som ikke defineres som toppidrettsutøvere skal ikke søke om medisinsk fritak, med unntak av for legemidler som kan ha en sterk prestasjonsfremmende effekt.

Nærmere bestemt må det søkes om medisinsk fritak for legemidler i følgende dopinggrupper:
S1. Anabole stoffer
S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
S6. Stimulerende midler
P2. Betablokkere (forbudet mot betablokkere gjelder bare for enkelte idretter der presisjon er avgjørende, se eget regelverk for bruk av betablokkere, gjelder for utøvere på nasjonalt nivå).

Dokumentasjon i legejournal

Ved bruk av legemidler på dopinglisten, i de tilfellene der utøver ikke skal søke om fritak, skal utøver sørge for at legemiddelbruken blir dokumentert i legejournalen. Ved en positiv dopingprøve vil utøver bli bedt om å dokumentere legemiddelbruken.

Toppidrettsutøvere
Innenfor toppidrettsutøvere er det definert to grupper: internasjonale toppidrettsutøvere og nasjonale toppidrettsutøvere. Svært mange topputøvere vil være i kategorien internasjonal toppidrettsutøver fordi de deltar i internasjonale konkurranser som er definert av det internasjonale særforbundet.

Toppidrettsutøverlisten definerer hvem som regnes som toppidrettsutøvere i hvert enkelt norske særforbund.

Les mer:
Praktisering av medisinsk fritak for utøvere som ikke defineres som toppidrettsutøvere.

2. Nasjonal toppidrettsutøver
Nasjonal toppidrettsutøver er toppidrettsutøvere som ikke er definert som internasjonal toppidrettsutøver av sitt internasjonale særforbund. Se Toppidrettsutøverlisten.

Nasjonale toppidrettsutøvere skal sende søknad om medisinsk fritak til Antidoping Norge med unntak av følgende:

 • Beta-2 agonister til inhalasjon med andre virkestoffer, som for eksempel terbutalin. Søknad sendes på forespørsel.

Les mer:
Praktisering av regler for nasjonale toppidrettsutøvere.

3. Internasjonal toppidrettsutøver
Internasjonal toppidrettsutøver er

 • utøver definert som internasjonal toppidrettsutøver av sitt internasjonale særforbund
 • utøver som deltar i internasjonale konkurranser som definert av internasjonalt særforbund

Internasjonale toppidrettsutøvere skal forholde seg til og undersøke med sitt internasjonale særforbund angående medisinsk fritak og følge deres regelverk. Dette gjelder også utøvere under 15 år.

Internasjonale særforbund som har avtale med Antidoping Norge om fritakssøknader er:

 • Det internasjonale skiforbundet (FIS)
 • Det internasjonale håndballforbundet (IHF)

Utøvere tilhørende disse to internasjonale særforbundene skal søke fritak hos Antidoping Norge, og kan bruke Antidoping Norges skjema (fylles ut på engelsk). Unntaket er utøvere inkludert i FIS Registered Testing Pool. Disse utøverne skal søke direkte til FIS, og bør bruke FIS sitt skjema.

Store internasjonale mesterskap (f.eks. OL) kan ha egne regler om medisinsk fritak.

Les mer:
Praktisering av regler for internasjonale toppidrettsutøvere.

 

Skjema

Skjema for medisinsk fritak skal bare benyttes i følgende tilfeller:

 • Utøver har testet positivt og har fått beskjed om å benytte dette skjemaet.
 • Utøver er ikke definert som toppidrettsutøver og bruker et legemiddel i gruppe S1. Anabole stoffer, S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser, S6. Stimulerende midler eller P2. Betablokkere (forbudet for betablokkere gjelder bare enkelte idretter).
 • Utøver er nasjonal toppidrettsutøver og skal søke medisinsk fritak hos Antidoping Norge.
 • Sykkelryttere som tilhører UCIs "Registered Testing Pool” (RTP) skal søke UCI, øvrige utøvere skal søke Antidoping Norge. Mer info.
 • Utøvere som tilhører FIS' "Registered Testing Pool” (RTP) skal søke FIS, øvrige utøvere skal søke Antidoping Norge.
 • Alle håndballspillere og seilere som er pliktig å søke om medisinsk fritak skal sende søknad til Antidoping Norge.

Internasjonale toppidrettsutøvere skal normalt søke om medisinsk fritak hos sitt internasjonale særforbund.


Last ned skjema for medisinsk fritak (pdf)

Send skjema og eventuell dokumentasjon til:
Antidoping Norge
Sognsveien 77 A
0855 Oslo.