Legemiddellisten

På denne legemiddellisten finner du alle legemidler som inneholder forbudte stoffer på dopinglisten. Det er bare legemidler som er i salg i Norge som står på denne listen.

SJEKK UT VÅRT NYE LEGEMIDDELSØK!

Listen omfatter alle legemidler med samme navn, uansett produsent.

Listen er sortert alfabetisk etter navn på legemiddelet. Nærmere forklaringer om forbud, bruk, virkninger, fritak og annen relevant informasjon finner du ved å klikke på tilhørende dopinggruppe.

Denne listen oppdateres når nye legemidler lanseres på det norske markedet eller dersom WADA kommer med endringer på dopinglisten (normalt 1. januar hvert år ). Listen dekker også preparater som har fått markedsføringstillatelse i Norge, men som fremdeles ikke er frigitt for salg.

Det er verdt å understreke at denne listen kun inneholder legemidler som er i salg i Norge, og utøver oppfordres til å være særlig aktsom i forhold til legemidler kjøpt i utlandet. Det er alltid utøvers ansvar å påse at ethvert legemiddel kontrolleres før bruk.

Bruk av ethvert legemiddel skal begrenses til medisinsk korrekte bruksområder (indikasjoner).

Dersom du ønsker en e-post-varsling hver gang listen oppdateres, send en e-post til webredaktør.


(Sist oppdatert 06.12.2012.)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z

 

 

Preparatnavn

Stoff Dopinggruppe
A
Abbodop dopamin S6.Stimulerende midler
Abstral fentanyl S7.Narkotiske stoffer
Actiq fentanyl S7.Narkotiske stoffer
Actraphane insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Actrapid insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Adrenalin adrenalin S6.Stimulerende midler
Albumin humant serumalbumin S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Albuminativ humant serumalbumin S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Albunorm humant albumin S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Aldactone spironolakton S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Alea Comp hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Alinor atenolol P2.Betablokkere
Amfetamin racemisk amfetamin S6.Stimulerende midler
Anastelb anastrozol S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Anastrozol anastrozol S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Andriol testosteron S1.Anabole stoffer
Androgel testosteron S1.Anabole stoffer
Androxon testosteron S1.Anabole stoffer
Apidra insulin glulisin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Aquanil timolol P2. Betablokkere
Aramine metaraminol S6. Stimulerende midler
Aranesp darbepoetin alfa S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Arimidex anastrozol S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Aromasin eksemestan S4. Hormon- og metabolske modulatorer

Asolzid

hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Atacand Plus hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Atacand Plus mite hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Atenolol atenolol P2.Betablokkere
Atmos testosteron S1. Anabole Stoffer
Azarga timolol P2.Betablokkere
B
Bambec bambuterol S3.Beta2-agonister
Benetor Comp hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Berotec fenoterol S3.Beta2-agonister
Betoptic betaksolol P2. Betablokkere
Betoptic S betaksolol P2. Betablokkere
Bisoprolol bisoprolol P2. Betablokkere
Bisprotin bisoprolol P2. Betablokkere
Blocadren timolol P2. Betablokkere
Blocadren Depot timolol P2. Betablokkere
Bloketangil hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Brevibloc esmolol P2. Betablokkere
Bricanyl terbutalin S3.Beta2-agonister
Bricanyl Depot terbutalin S3.Beta2-agonister
Bricanyl Turbuhaler terbutalin S3.Beta2-agonister
Budenofalk budesonid S9. Glukokortikoider
Bupensan buprenorfin             S7.Narkotiske stoffer
Buprenorphine buprenorfin S7.Narkotiske stoffer
Buquel  fentanyl        S7.Narkotiske stoffer
Burinex bumetanid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Burinex-K bumetanid S5.Diuretika og andre maskineringsmidler
Byetta exenatid S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
C
Candanzid hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskineringsmidler
Candemox Comp  hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskineringsmidler
Candesartan/HCT hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskineringsmidler
Candesartan/Hydrochlorothiazide hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskineringsmidler
Candexetil Comp hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskineringsmidler
Canthiazi hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskineringsmidler
Carvedilol karvedilol P2. Betablokkere
Celeston Chronodose* betametason S9. Glukokortikoider
Centyl bendroflumetiazid S5. Diurteika og andre maskeringsmidler
Centyl med kaliumklorid bendroflumetiazid S5. Diurteika og andre maskeringsmidler
Centyl mite med kaliumklorid bendroflumetiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
CoAprovel hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Colifoam hydrokortison S9. Glukokortikoider
Combigan timolol P2. Betablokkere
Concerta metylfenidat S6. Stimulerende midler
Cortison kortison S9. Glukokortikoider
Cosopt timolol P2. Betablokkere
Cozaar Comp hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Cozaar Comp Forte hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
D
Danocrine danazol S1.Anabole stoffer
Deca-Durabolin nandrolon S1.Anabole stoffer
Depo-Medrol* metylprednisolon S9.Glukokortikoider
Depo-Medrol cum lidocain* metylprednisolon S9.Glukokortikoider
Diamox acetazolamid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Diamox Depot acetazolamid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Diovan Comp hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Diovan Comp Forte hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Diural furosemid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Dobutamin dobutamin S6.Stimulerende midler
Dobutrex dobutamin S6.Stimulerende midler
Dolanor oksykodon S7.Narkotiske stoffer
Dolcontin morfin S7.Narkotiske stoffer
Dopamin dopamin S6.Stimulerende midler
Dopram doksapram S6.Stimulerende midler
Dortiva øyedråper      timolol P2.Betablokkere
Dorzolamid/Timolol timolol P2.Betablokkere
DuoTrav timolol P2.Betablokkere
Durogesic fentanyl S7.Narkotiske stoffer
Dynepo epoetin delta S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
E
Efedrin efedrin S6.Stimulerende midler
Effortil etilefrin S6.Stimulerende midler
Eldepryl

selegilin

S6.Stimulerende midler
Eligard leuprorelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Emconcor bisoprolol P2.Betablokkere
Enalapril/hydrochlortiazid hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Enalapril comp hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Enanton Depot leuprorelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Entocort budesonid S9.Glukokortikoider
EpiPen adrenalin S6.Stimulerende midler
EpiPen Jr. adrenalin S6.Stimulerende midler
Eprex epoetin alfa S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Equasym metylfendiat S6.Stimulerende midler
Equasym Depot metylfendiat S6.Stimulerende midler
Esidrex hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Esmocard esmolol P2.Betablokkere
Evista raloksifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Exemestane eksemestan S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Exforge HCT hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Exubera insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
F
Fareston toremifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Faslodex fulvestrant S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Femar letrozol S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Femara letrozole S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Fentanyl fentanyl S7.Narkotiske stoffer
Flexbumin humant albumin S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Florinef fludrokortison S9.Glukokortikoider
Fortralin pentazocin S7.Narkotiske stoffer
Fotil timolol P2.Betablokkere
Fotil forte timolol P2.Betablokkere
Furix furosemid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Furix Retard furosemid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Furosemid furosemid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
G
Ganfort timolol P2.Betablokkere
Gelaspan gelatin S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Genotropin somatropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Geref sermorelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Gonapeptyl triptorelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
H
Haemaccel polygelin S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Haes-Steril hydroksyetylstivelse S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Hemohes hydroksyetylstivelse S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Hesra hydroksyetylstivelse S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Humalog insulin lispro S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Humalog Mix insulin lispro S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Humalog NPL insulin lispro S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Human albumin humant serumalbumin S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Humatrope somatropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Humulin NPH insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
HyperHAES hydroksyetylstivelse S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
I
Increlex mecasermin (rhiIGF-1) S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Inderal propranolol P2.Betablokkere
Inderal Retard propranolol P2.Betablokkere
Inspra eplerenon S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Instanyl fentanyl S7. Narkotiske stoffer
Insulatard insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Insuman Basal insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Insuman Comb insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Insuman Infusat insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Insuman Rapid insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Intrinsa testosteron S1.Anabole stoffer
Ionsys fentanyl S7.Narkotiske stoffer
Irbesartan/Hydroklortiazid         hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
J
Jext adrenalin  S6.Stimulerende midler
K
Kandrozid Comp hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Kapanol morfin S7. Narkotiske stoffer
Kenacort-T* triamcinolon S9. Glukokortikoider
Kinzalkomb hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Kredex karvedilol P2. Betablokkere
L
Lantus insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Lartokaz hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Lasix furosemid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Lasix Retard furosemid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Latanoprost/Timolol timolol P2. Betablokkere
Latiotim timolol P2. Betablokkere
Lederspan* triamcinolon S9.Glukokortikoider
Leptanal fentanyl S7.Narkotiske stoffer
Letrozol(e)    letrozol S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Levemir insulin detemir S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Liprolog Basal insulin lispro S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Lisinopril hydrochlorthiazid hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Lisinopril/hydroklortiazid hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Livensa testestoron S1.Anabole stoffer
Livial tibolon S1.Anabole stoffer
Lodotra prednison S9.Glukokortikoider
Lodoz hydroklortiazid/bisoprolol S5.Diuretika og andre maskeringsmidler/P2.Betablokker
Losamyl Comp hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Losartan/HCT                   hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Losartan/Hydrochlorothiazide           hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Losartan Hydrochlortiazid hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Losatrix Comp          hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Luveris lutropin alfa S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
M
Macrodex dekstran S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Mannitol mannitol S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Matrifen fentanyl S7.Narkotiske stoffer
Medikinet metylfenidat S6. Stimulerende midler
Medrol metylprednisolon S9.Glukokortikoider
Menopur menotropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Metadon metadon S7.Narkotisker stoffer
Methylphenidate metylfenidat            S6.Stimulerende midler
Metoprolol metoprolol P2.Betablokkere
Metoprolol Retard metoprolol P2.Betablokkere
Metylphenidate metylfenidat   S6.Stimulerende midler
MicardisPlus hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Mimastran anastrozol S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Mircera metoksypolyetylenglykol-epoetin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Mixtard insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Modiodal modafinil S6.Stimulerende midler
Moduretic mite amilorid/hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Monotard insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Morfin morfin S7.Narkotiske stoffer
Morfin Epidural morfin S7.Narkotiske stoffer
Morfin-Skopolamin morfin S7.Narkotiske stoffer
Morfinsulfat Depot morfin S7.Narkotiske stoffer
N
Natrilix Retard indapamid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Nebido testosteron S1.Anabole Stoffer
NeoRecormon epoetin beta S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Nespo darbepoetin alfa S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Nolvadex tamoksifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Norditropin NordiFlex somatropin      S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Norditropin SimpleXx somatropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Normorix mite amilorid/hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Norspan (smerteplaster) buprenorfin S7.Narkotiske stoffer
NovoMix insulin aspart S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
NovoRapid insulin aspart S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
NutropinAq somatropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
O
Octaplas humant koagulasjons-aktivt plasma S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Oftamolol timolol P2.Betablokker
Oftan timolol P2.Betablokker
Olmetec Comp hydroklortiazid S5. Diuretika og andre maskeringsmidler
Omnitrope somatropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Onbrez Breezhaler            indakaterol S3.Beta2-agonister
Oramorph morfin S7.Narkotiske stoffer
Ovitrelle koriongonadotropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Oxycodone oksykodon S7.Narkotiske stoffer
OxyContin oksykodon S7.Narkotiske stoffer
OxyNorm oksykodon S7.Narkotiske stoffer
Ozurdex deksametason S9.Glukokortikoider
P
Palladon hydromorfon S7.Narkotiske stoffer
Pamorelin triptorelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
PecFent fentanyl S7.Narkotiske stoffer
Pergotime klomifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Pergoveris lutropin alfa S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Petidin petidin S7.Narkotiske stoffer
Plasmodex dekstran S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Plenadren                               hydrokortison           S9.Glukokortikoider
Pranolol propanolol P2.Betablokkere
Pred-Clysma prednisolon S9.Glukokortikoider
Prednisolon prednisolon S9.Glukokortikoider
Pregnyl koriongonatropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Primoteston-Depot testosteron S1.Anabole stoffer
PritorPlus hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Probecid probenecid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Procren Depot leuprorelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Proctosedyl hydrokortison S9.Glukokortikoider
Profasi koriongonadotropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Promiten dekstran S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Protaphane insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
R
Raloxifen raloksifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Rapifen alfentanil S7.Narkotiske stoffer
Rasilez HCT hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Rasitrio hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Reductil sibutramin S6.Stimulerende midler
Remifentanil remifentanil S7.Narkotiske stoffer
Renitec comp. hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Renitec comp. mite hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Rescue Flow dekstran S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Retacrit epoetin zeta S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Rheomacrodex dekstran S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Ritalin metylfenidat S6.Stimulerende midler
S
Saizen somatropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Saizen click.easy somatropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Salbutamol salbutamol S3.Beta2-agonister
Salozid hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Salvapar triptorelin    S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Samsca tolvaptan S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Sativex tetrahydrocannabinol/cannabidiol S8.Cannabis
Scheriproct prednisolon S9.Glukokortikoider
Selegilin selegilin

S6.Stimulerende midler

Seloken metroprolol P2.Betablokkere
Selo-Zok metroprolol P2.Betablokkere
Sevikar Comp hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Sibutramin              sibutramin              S6.Stimulerende midler
Solu-Cortef hydrokortison S9.Glukokortikoider
Solu-Medrol metylprednisolon S9.Glukokortikoider
Somavert pegvisomant S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Sotacor sotalol P2.Betablokkere
Sotalol sotalol P2.Betablokkere
Spirix spironolakton S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Suboxone buprenorfin S7.Narkotiske stoffer
Subutex buprenorfin S7.Narkotiske stoffer
Sufenta sufentanil S7.Narkotiske stoffer
Suprecur buserelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Suprefact buserelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Suprefact Depot buserelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Synacthen tetracosactide S9.Glukokortikoider
Synarela nafarelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
T
Tamoxifen tamoksifen S4. Hormon- og metabolske modulatorer
Targiniq oksykodon S7.Narkotiske stoffer
Temgesic buprenorfin S7.Narkotiske stoffer
Tenormin atenolol P2.Betablokkere
Testim testosteron S1.Anabole stoffer
Testogel testosteron S1.Anabole Stoffer
Tetraspan hydroksyetylstivelse S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Teveten Comp hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Timosan timolol P2.Betablokkere
Timpilo timolol P2.Betablokkere
Timpilo forte timolol P2.Betablokkere
Tostran testosteron S1.Anabole stoffer
Trandate labetalol P2.Betablokkere
U
Ultiva remifentanil S7.Narkotiske stoffer
Ultratard insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Uniloc atenolol P2.Betablokkere
V
Valmed comp hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Valsartan/HCT hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Valsartan/Hydrochlorothiazid hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Vantas histrelin      S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Velosulin insulin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Venofundin polyhydroksyetyl-stivelse S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Ventoline mikstur salbutamol S3.Beta2-agonister
Ventoline Depot salbutamol S3.Beta2-agonister
Vivatec comp. hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Voluven hydroksyetylstivelse S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
X
Xalcom timolol P2.Betablokkere
Xyloproct hydrokortison S9.Glukokortikoider
Z
Zestoretic hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Zestoretic mite hydroklortiazid S5.Diuretika og andre maskeringsmidler
Zoladex goserelin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser
Zomacton somatropin S2.Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser

*= Bruk av disse preparatene intramuskulært (ved behandling av astma/allergi) krever medisinsk fritak. Lokal bruk (i og rundt ledd, mot sener/senefester etc) er ikke forbudt. Les mer under dopinglisten/S9.Glukokortikoider og informasjon om medisinsk fritak.

Internasjonale utøvere må alltid undersøke med sitt internasjonale særforbund elle stevnearrangør hvordan de praktiserer regelverket for medisinsk fritak.