Legemiddelsøk

NYTT LEGEMIDDELSØK!
Antidoping Norge har i samarbeid med Felleskatalogen etablert et nytt legemiddelsøk.


Søket bygger på Felleskatalogens base for preparater, og oppdateres når nye legemidler lanseres på det norske markedet eller dersom WADA kommer med endringer på dopinglisten (normalt 1. januar hvert år ).

Les dette før du tar i bruk legemiddelsøket.

  • Du kan søke på både preparatnavn eller virkestoff/substans.
  • I basen ligger bare legemidler som nå er godkjent for salg i Norge.
  • Listen omfatter alle legemidler med samme navn, angitt med produsent.
  • Nærmere forklaringer om forbud, bruk, virkninger, medisinsk fritak og annen relevant informasjon finner du ved å klikke på "dopinggruppe" når søket er gjort.
  • Bruk av ethvert legemiddel skal begrenses til medisinsk korrekte bruksområder (indikasjoner)
  • Hvis du ikke finner preparatet i denne basen, kontakt Antidoping Norge for å sjekke preparatets virkemidler opp mot dopinglisten.


Legemiddellisten, slik vi hadde den før 1. januar 2013, finner du her.


 Preparatnavn vil være merket:

Forbudt iht. WADAs dopingliste  Med lenke til dopinggruppe
Forbudt iht. WADAs dopingliste, men med visse unntak/restriksjoner Med lenke til dopinggruppe
Står ikke på WADAs dopingliste  


Får du “ingen treff” på søket ditt, kan det være:
a) Et uregistrert (utenlandsk) preparat
b) Et apotekprodusert preparat
Er du idrettsutøver, bør du da sjekke om virkestoffene/substansene i preparatet står på WADAs dopingliste.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Viktig informasjon

  • Utøver oppfordres til å være særlig aktsom i forhold til legemidler kjøpt i utlandet.
  • Det er alltid utøvers ansvar å påse at ethvert legemiddel kontrolleres før bruk.

Ta gjerne kontakt med Antidoping Norge hvis du har spørsmål.

Kosttilskudd

NB! Søket kan ikke brukes for kosttilskudd eller naturlegemidler. Antidoping Norges holdning til kosttilskudd.