M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon

Følgende er forbudt, både i og utenfor konkurranse.

1. Å manipulere med, eller forsøke å manipulere med prøver innhentet under dopingkontroll i den hensikt å endre integriteten og gyldigheten av disse er forbudt. Eksempler på forbudte metoder inkluderer, men er ikke begrenset til å fjerne eller bytte urinprøver, og/eller annen endring av prøven (f.eks. tilsetting av proteaser etc).

2. Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 50 milliliter per 6 timers periode er forbudt unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusopphold eller ved kliniske undersøkelser.


Dopinglisten som app

>> WADAs gratis dopingliste-app finnes også på norsk. iPhone-appen kan lastes ned på App Store.

>> Oppdatert dopingliste kan også leses i et mobilvennlig format fra denne siden.

Prohibited List WADA

WADA

WADAs Prohibited List 2014 - ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder.