S6. Stimulerende midler

Forbudt i konkurranse.

Alle stimulerende midler (inkludert alle deres D- og L-isomere former hvor relevant) er forbudt, unntatt imidazol-derivater til lokal bruk (f. eks. slimhinneavsvellende nesedråper) og de stimulerende midlene som er inkludert på overvåkingslisten*.

De stimulerende midlene inkluderer:

a. Ikke-spesifiserte stimulerende midler
adrafinil
amfepramon
amfetamin
amfetaminil
amifenazol
benfluoreks
benzylpiperazin
bromantan
fendimetrazin
fenetyllin
fenfluramin
fenkamin
fenmetrazin
fenproporeks
fentermin
fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)]
furfenoreks
klobensoreks
kokain
kropropamid
krotetamid
mefenoreks
mefentermin
mesokarb
metamfetamin (D-)
p-metylamfetamin
modafinil
norfenfluramin
prenylamin
prolintan
Et stimulerende middel som ikke er distinkt nevnt i denne seksjonen er et spesifisert middel.

b. Spesifiserte stimulerende midler (eksempler)
adrenalin (epinefrin)****
bensfetamin
dimetylamfetamin
efedrin***
epinefrin (adrenalin)****
etamivan
etilamfetamin
etilefrin
famprofazon
fenbutrazat
fenkamfamin
fenprometamin
heptaminol
hydroksiamfetamin (parahydroksiamfetamin)
isomethepten
katin**
katinon og dets analoger (f. eks. mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon)
levmetamfetamin,
meklofenoksat
metylefedrin***
metylendioksiamfetamin (tenamfetamin)
metylendioksimetamfetamin
metylfenidat
metylheksanamin (dimetylpentylamin)
niketamid
norfenefrin
oksilofrin (metylsynefrin)
oktopamin
pemolin
pentetrazol
propylheksedrin
pseudoefedrin*****
selegilin
sibutramin
stryknin
tenamfetamin (metylendioksiamfetamin)
trimetazidin
tuaminoheptan

og andre stoffer med liknende kjemisk struktur og liknende biologisk(e) effekt(er).
Det er viktig å være klar over at noen stimulantia kan være tilgjengelig på markedet under ulike navn.

* Følgende stoffer er inkludert på overvåkingslisten for 2014: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradol, pseudoefedrin (< 150 mikrogram per milliliter) og synefrin. Disse er ikke forbudte stoffer, men kan bli testet for i konkurransesammenheng.
** Katin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter.
*** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 mikrogram per milliliter.
**** Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (f. eks. i nesen eller i øynene) er ikke forbudt.

***** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per ml

Ytterligere informasjon

Mer relevant informasjon om denne gruppen finner du ved å klikke på boksene under.

  • Medisinsk fritak
  • Bruk og virkninger

Dopinglisten som app

>> WADAs gratis dopingliste-app finnes også på norsk. iPhone-appen kan lastes ned på App Store.

>> Oppdatert dopingliste kan også leses i et mobilvennlig format fra denne siden.

Prohibited List WADA

WADA

WADAs Prohibited List 2014 - ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder.