S5. Diuretika (vanndrivende midler) og andre maskeringsmidler

Maskeringsmidler er forbudt, både i og utenfor konkurranse.

Dette inkluderer følgende stoffer:
vanndrivende midler (diuretika)
desmopressin
plasmavolumutvidere (f.eks. glycerol samt intravenøs administrering av albumin, dekstran, hydroksyetylstivelse og mannitol)
probenecid

og andre stoffer med tilsvarende biologisk(e) effekt(er). Lokal administrering (bruk) av felypressin i forbindelse med lokalanestesi ved tannbehandling er ikke forbudt.

Vanndrivende midler (diuretika) som er forbudt inkluderer:
acetazolamid
amilorid
bumetanid
etakrynsyre
furosemid
indapamid
kanrenon
klortalidon
metolazon
spironolakton
tiazider (f.eks. bendroflumetiazid, klortiazid, hydroklortiazid)
triamteren
vaptaner (f. eks. tolvaptan)

og andre stoffer med tilsvarende kjemisk struktur eller biologisk(e) effekt(er) (unntatt drospirenon, pamabrom og lokal bruk av dorzolamid og brinzolamid, som ikke er forbudt).

Bruk av et middel (både i og utenfor konkurranse) som har en angitt grenseverdi i urin (f. eks. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) sammen med et diuretikum (vanndrivende middel) eller annet maskeringsmiddel, krever fritakssøknad for stoff med grenseverdi i urin sammen med godkjent søknad for terapeutisk bruk av diuretikum/annet maskeringsmiddel.

 

Ytterligere informasjon

Mer relevant informasjon om denne gruppen finner du ved å klikke på boksen under.

  • Bruk, virkninger og fritak

Dopinglisten som app

>> WADAs gratis dopingliste-app finnes også på norsk. iPhone-appen kan lastes ned på App Store.

>> Oppdatert dopingliste kan også leses i et mobilvennlig format fra denne siden.

Prohibited List WADA

WADA

WADAs Prohibited List 2014 - ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder.