S4. Hormon- og metabolske modulatorer

Følgende klasser av midler er forbudt både for kvinner og menn; stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranse:

1. Aromatasehemmere som inkluderer, men ikke er begrenset til:
aminoglutetimid
anastrozol
androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion)
4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo)
eksemestan
formestan
letrozol
testolakton

2. Selektive østrogenreseptormodulatorer (SERMer) som inkluderer, men ikke er begrenset til:
raloksifen
tamoksifen
toremifen

3. Andre antiøstrogene substanser som inkluderer, men ikke er begrenset til:
cyklofenil
fulvestrant
klomifen

4. Stoffer som modifiserer myostatinfunksjon(er) inkluderer, men er ikke begrenset til:
myostatininhibitorer.

5. Metabolske modulatorer:
a) Insuliner (inkluderer også kort- og langtidsvirkende insulinanaloger)
b) Peroksisom Proliferator Aktivert Reseptor delta (PPARδ) agonister (f. eks. GW 1516) og PPARδ-AMP-aktivert protein kinase (AMPK)-akse agonister (f. eks. AICAR). Det er ingen legemidler i Norge som foreløpig vil omfattes av dette.

Ytterligere informasjon

Mer relevant informasjon om denne gruppen finner du ved å klikke på boksen under.

  • Bruk, virkninger og fritak

Dopinglisten som app

>> WADAs gratis dopingliste-app finnes også på norsk. iPhone-appen kan lastes ned på App Store.

>> Oppdatert dopingliste kan også leses i et mobilvennlig format fra denne siden.

Prohibited List WADA

WADA

WADAs Prohibited List 2014 - ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder.