S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser

Følgende stoffer, og andre substanser med lignende kjemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er), er forbudt. Stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranse:

1. Erytropoiesestimulerende agens (f. eks. erytropoietin (EPO), darbepoetin (dEPO), hypoksi-induserbar faktor (HIF)-stabilisatorer, metoksypolyetylenglykol-epoetin beta (CERA), peginesatide (Hematide)

2. Koriongonadotropin (CG = “graviditetshormonet”) og luteiniserende hormon (LH) samt deres utløsende/frigjørende faktorer, hos menn

3. Kortikotropiner og deres utløsende/frigjørende faktorer

4. Veksthormon (hGH) og dets frigjørende faktorer, og insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1).

I tillegg er følgende vekstfaktorer forbudt:

Fibroblast vekstfaktorer (FGFs), hepatocytt vekstfaktor (HGF), mekano-vekstfaktorer (MGFs), platederivert vekstfaktor (PDGF), vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF), og enhver annen vekstfaktor som påvirker syntese/nedbryting av muskel-, sene- eller ligamentproteiner, vaskularisering (nydannelse av blodkar), energiforbruk, regenerativ kapasitet (tilhelings-kapasitet) eller som kan påvirke overganger (”switching”) mellom ulike muskelfibertyper;

og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er).

Ytterligere informasjon

Mer relevant informasjon om denne gruppen finner du ved å klikke på boksene under.

  • Medisinsk fritak
  • Bruk og virkninger

Dopinglisten som app

>> WADAs gratis dopingliste-app finnes også på norsk. iPhone-appen kan lastes ned på App Store.

>> Oppdatert dopingliste kan også leses i et mobilvennlig format fra denne siden.

Prohibited List WADA

WADA

WADAs Prohibited List 2014 - ved tvil om tolkning er det WADAs engelske versjon som gjelder.