Behandling i nødssituasjon/akutte forhold

Det er tillatt å benytte legemidler som inneholder forbudte stoffer på dopinglista ved behandling i nødsituasjoner/ved akutte tilstander.

Med akutt menes behandlingsbehov som ikke kan vente fordi slik venting kan medføre alvorlige helsekonsekvenser for utøver.

Dersom behandlingen ikke fortsetter utover nødssituasjonen/akutt tilstand trenger ikke utøver sende inn søknad om medisinsk fritak fra dopinglisten. Men dersom behandlingen benyttes videre, må utøver forholde seg til fritak i henhold til det som gjelder for utøvers nivå og type legemiddel.

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak