Forskningsmidler

Antidoping Norge ønsker å støtte forskning som kan øke vår kunnskap og kompetanse innen antidopingarbeidet.

For 2012 er det besluttet at det ikke utlyses forskningsmidler.

Vi ønsker også å øke kompetansen og interessen for antidopingrelaterte problemstillinger blant norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Ved tildeling av midler legges det vekt på prosjektets vitenskapelige kvalitet, søkers/forskningsgruppens kvalifikasjoner og prosjektets relevans i forhold til antidopingfeltet. 

Det kan søkes om midler til lønn, driftsutgifter og publisering av forskningsresultater. Forskningsstøtte fra Antidoping Norge kan også inngå som delfinansiering i andre prosjekter ved å inkludere en antidopingrelevant dimensjon i prosjektet.

For større prosjekter oppfordres det også til å søke WADA og andre relevante institusjoner om forskningsmidler. Antidoping Norge vil kunne bidra i utformingen av søknader om ekstern finansiering.