Rent Særforbund

Rent Særforbund

Antidoping Norge ønsker å samarbeide tett med særforbundene om det forebyggende antidopingarbeidet.

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge og det enkelte særforbund inngår en samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene.

Fotball, volleyball, styrkeløft og skiskyting er blant forbundene som er registrert som Rent Særforbund. Ønsker du mer informasjon om Rent Særforbund ta kontakt med den som er idrettsansvarlig i din idrett. Se oversikt her.