Rent Særforbund

Rent Særforbund

Antidoping Norge ønsker å samarbeide tett med særforbundene om det forebyggende antidopingarbeidet.

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge og det enkelte særforbund inngår en samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene.

Ved utgangen av 2013 var følgende forbund registrert som Rent Særforbund:
Fotball, volleyball, styrkeløft, sykkel, rytter, friidrett og skiskyting.

Ønsker du mer informasjon om Rent Særforbund ta kontakt med den som er idrettsansvarlig i din idrett. Se oversikt her.