Rent Idrettslag

Rent Idrettslag

Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

Kort om Rent Idrettslag:

  • Ledelsen tenker gjennom hvordan doping skal forebygges og forhindres i idrettslaget og lager en antidoping-policy.

  • Utøvere gjennomfører www.renutøver.no, e-læring med grunnleggende fakta om antidoping.

  • Et Rent Idrettslag synliggjør sine holdninger mot doping gjennom bruk av R-symbolet i forskjellige sammenhenger, som for eksempel trykt på drakter, treningsklær, bagger, trykt i programblad, synlighet på nettsider med mer.

  • Rene idrettslag får tildelt et antidopingsertifikat som henger i lokalene. Tre år etter gjennomføring er det lagt opp til en resertifisering av sertifikatet.

Hvorfor Rent Idrettslag?
Enkelte tror kanskje at det ikke er behov for å drive holdningsarbeid mot doping i Norge fordi dopingmotstanden er så solid og rotfestet. Dessverre er doping en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Skal idretten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at idrettslaget er en tydelig verdiformidler for en Ren idrett.

Kunnskap bidrar til holdninger. En av de viktigste begrunnelsene for antidopingarbeid er de mange og alvorlige helsekonsekvensene som følger med dopingbruk. Det er en reell mulighet for at ungdommer også i idretten kan bli tilbudt dopingmidler. Selgere nedtoner farer og framhever de ønskede virkningene for dopingbruk. Kunnskap og holdninger vil være en betydelig motvekt til brukermiljøets rekrutteringsknep og setter unge i stand til å ta gode valg.

Rent Idrettslag kan gjennomføres på egen hånd eller Antidoping Norge kan stille med en veileder som bistår i prosessen.

Les mer på www.rentidrettslag.no.


Rent Idrettslag er et samarbeid med 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Rent Idrettslag

Hvorfor skal mitt idrettslag gjennomføre Rent Idrettslag?

  • Vi ønsker å være tydelige verdiformidlere.
  • Vi ønsker å lage en egen antidopingpolicy for idrettslaget.

Registrerte lag

  • Mer enn 500 idrettslag har gjennomført Rent Idrettslag. Her er hele oversikten.
  • Toppfotballklubber som Molde, Rosenborg, Viking og Bodø/Glimt er blant de som har gjennomført.