Ren Skole

Ren Skole

Antidoping Norge ønsker å sette antidoping på timeplanen. Ren Skole er et undervisningsopplegg spesielt tilpasset videregående skole.

Ren Skole tar for seg mange sider ved dopingproblematikken. Her belyses blant annet dopingregler, helsekonsekvenser ved bruk av doping, dopingens historie og det å være en rollemodell og verdiformidler.

Ren Skole bygger på e-læringsprogrammet Ren Utøver som brukes av idrettsutøvere og organisasjoner over hele verden.

I forbindelse med Ren Skole er det utarbeidet undervisningsplaner for idrettsfag, treningslære og kroppsøvingsfaget.

Klikk deg inn på RenSkole.no.

I Sør-Trøndelag har vi inngått et samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune der antidoping gjennom et pilotprosjekt settes systematisk på agendaen. Ren Skole er en sentral del av denne satsingen.

Vi tar gjerne imot kommentarer, innspill og ideer til antidopingundervisning i skolen. Send en e-post til post@antidoping.no.

Ren Skole

  • Ren Skole ble lansert oktober 2010.
  • Ta kontakt hvis du ønsker tilsendt infoflyer.