Kurs og foredrag

Kurs og foredrag

Utøvere, trenere og ledere oppfordres til å vise sitt standpunkt for en ren og ærlig idrett.

Gjennom vårt forebyggende arbeid ønsker vi at idrettsutøvere skal tenke gjennom sine valg og verdier.

Utøvere skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bli tatt. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og at vi avslører doping.

Ordinære foredrag
Antidoping Norge tilbyr foredrag gratis til alle organisasjonsledd i idretten (det vil si klubber, lag, krets, trenere, ledere med flere). Skolerte foredragsholdere reiser rundt over hele landet. De holder foredrag til både topp- og breddeidretten, og tilpasser budskapet etter hvem de snakker med.

Temaer som tas opp:

  • dopinglisten og regelverk
  • risiko ved bruk av kosttilskudd
  • verdi- og holdningsskapende emner
  • helserisiko ved bruk av dopingmidler
  • dopingkontrollen
  • dopingtrender i samfunnet

Antidoping Norge tar forbehold om kapasitet, men prøver så godt det lar seg gjøre å stille opp på forespørsel. Dersom dere (utøvere, trenere, ledere, klubben, laget, kretsen etc.) ønsker å sette fokus på antidoping, så ta kontakt med post@antidoping.no.

Antidoping Norge holder også foredrag og kurs i andre sammenhenger. Se under oppdragsvirksomhet.

Vi holder kurs for ansatte i treningssentre, se informasjon under: treningssentre.

For idrettslag
Rent Idrettslag er et forebyggende opplegg som gir elementær opplæring i antidoping og hjelper klubber å lage en antidopingpolicy. Les mer på www.rentidrettslag.no.