R-konseptet

R-konseptet

R-konseptet

Gjennom vårt forebyggende arbeid ønsker vi at idrettsutøvere skal tenke gjennom sine valg og verdier.

Utøvere skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bli tatt. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og at vi avslører doping.

Det har i mange år vært drevet et godt holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett. Nå bygger Antidoping Norge denne aktiviteten omkring R-logoen. WADAs regelverk presiserer at alle organisasjoner skal tilby utøverne opplæring i temaer som dopingkontrollprosedyrer, helsekonsekvenser og regler for medisinsk fritak.

Antidoping Norge tilbyr et bredt spekter av forebyggende og lærerike aktiviteter. Gjennom blant annet Rent Idrettslag, Ren Utøver, Rene Foredrag og Ren Skole ønsker vi å nå ut med vårt forebyggende arbeid både til enkeltutøvere og grupper. Utenfor den organiserte idretten har vi dessuten oppdrag som Rent Senter, Ren Bilsport og Ren Travsport.

Har du ønsker om hvordan du kan ta i bruk R-konseptet i ditt idrettslag eller nærmiljø, ta kontakt på post@antidoping.no.

Vi strekker oss langt for å få til det opplegget du ønsker.