ADAMS - utøverinfomasjon

Hvilken informasjon må utøvere på prioritert utøverliste gi?

Innen starten av hvert kvartal skal det rapporteres utøverinformasjon for de neste tre månedene.

Frist Utøverinformasjon for
Før 1. januar Januar, februar, mars
Før 1. april April, mai, juni
Før 1. juli Juli, august, september
Før 1. oktober Oktober, november, desember


Utøverinformasjon for hvert kvartal skal inneholde følgende:

  • Postadresse - der du mottar post, eller andre kan motta post på vegne av deg
  • Bostedsadresse for alle steder du bor (hjemme, hotell, både når du er hjemme eller når du er på samling/konkurranser)
  • Treningsinformasjon (tid, sted og adresse)
  • Konkurranseinformasjon (sted og dato for konkurranse)

Garantitid
Alle dager i kvartalet skal inneholde en garantitid på én time. Dette tidsrommet skal være mellom klokken 06.00 og 23.00 og utøver skal da være tilgjengelig for uanmeldt kontroll på oppgitt sted. Dersom ikke garantitid er angitt på alle dager, vil det ikke være mulig å innrapportere informasjonen.

Informasjon utøver har registrert vil ikke være tilgjengelig for Antidoping Norge eller internasjonalt særforbund før utøver har innrapportert informasjonen ved å klikke "Submit".

Advarsler
Følgende tre forhold kan medføre advarsel:

  • Utøverinformasjon for kvartalet er ikke innrapportert innen fristen
  • Det er ikke mulig å lokalisere utøvere for uanmeldt kontroll på angitt sted i garantitiden
  • Registrert informasjon er utilstrekkelig eller feil

Strafferammen for brudd på reglene om utøverinformasjon endres fra 1. januar 2009. Den nye strafferammen er fra minimum ett år til maksimalt to års utestengelse.

Adgang til å delegere rapportering av utøverinformasjon

ADAMS gir deg mulighet til å opprette en utøverrepresentant, som kan registrere informasjon for deg. Vær likevel oppmerksom på at du er selv ansvarlig for at den informasjonen du registrerer i ADAMS, eller den informasjonen andre registrerer på vegne av deg er korrekt og oppdatert.

Ønsker du å opprette en utøverrepresentant, som kan bistå deg med rapporteringen, fyll ut skjema (PDF) Tildeling av rettigheter som utøverrepresentant og returner til Antidoping Norge.

Når skal jeg begynne å bruke ADAMS?

Du får skriftlig beskjed fra Antidoping Norge dersom du settes på prioritert utøverliste og skal begynne å bruke ADAMS. Samtidig vil du få nødvendig informasjon for å komme i gang med registreringen, samt informasjon om krav til registrert informasjon.

I ADAMS har utøverne sin egen elektroniske kalender der de kan registrere aktiviteter. Informasjonen utøvere registrerer vil være tilgjengelige for Antidoping Norge, utøverens internasjonale særforbund og WADA, og benyttes for å planlegge og gjennomføre uanmeldte dopingkontroller.

Retningslinjer og regler om praktisering
Retningslinjer om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller
Regler om praktisering av utøverinformasjon

Har du spørsmål, kan du sende en e-post til post@antidoping.no, eller ringe Antidoping Norge på telefon 09765 (fra utlandet: +47 915 09765).

ADAMS

Pålogging ADAMS

 

Kontakt oss

Har du noen spørsmål angående prioritert utøverliste, kan du sende en e-post til post@antidoping.no, eller ringe Antidoping Norge på telefon 09765 (fra utlandet: +47 915 09765).