Utøverinformasjon

Alle internasjonale særforbund og antidoping-organisasjoner som ønsker å delta med sine utøvere i de Olympiske Leker er forpliktet til å opprette en prioritert utøverliste (Registered Testing Pool). Dette er i henhold til verdens antidopingbyrås (WADAs) regelverk.

Utøvere som er satt på sitt internasjonale særforbunds Testing Pool eller Antidoping Norges prioriterte liste, skal informere om hvor de bor, trener, om samlinger og konkurranser, og oppgi minimum ett daglig treffpunkt på én time mellom klokken 06.00 og 23.00, slik at man gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte dopingkontroller. Utøvere det gjelder blir tilskrevet!

ADAMS:
Om registrering i ADAMS og krav til utøverinformasjon
(internettbasert registreringsverktøy)
ADAMS brukerveiledning for utøvere (pdf, 1,03mb)

Forskrift og regler om praktisering
Forskrift om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller
Regler om praktisering av utøverinformasjon

Lagrapportering:
Krav til lagrapportering

Har du spørsmål angående prioritert utøverliste, kan du sende en e-post til post@antidoping.no, eller ringe Antidoping Norge på telefon 09765 (fra utlandet: +47 915 09765).

Regelverket skal gi deg som dopingfri utøver større trygghet for at de du konkurrerer med også er rene. Ingen utøvere skal ha mulighet til å "gjemme seg bort" i perioder, for å gjøre seg utilgjengelig for dopingkontroll.

Utøverinformasjon

  • Gjelder for ca. 150 norske utøvere.
  • Registreres i ADAMS.

Ren Utøver

I e-læringsprogrammet Ren Utøver kan du gjennomføre en modul om utøverinformasjon.

Logg deg inn her: www.renutover.no