Dopingkontroll på treningssentre

Dopingkontroll på treningssentre

Antidoping Norge tilbyr et antidopingprogram for treningssentrene.

Sommeren 2011 ble det lansert et nytt antidopingprogram for treningssentre. Dette programmet er satt sammen av ulike elementer:

  • E-læringsprogram for ansatte
  • Dopingkontroll
  • Informasjonsmateriell 

Dopingkontroll
Datatilsynet har gitt aksept for en ordning om gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre. Gjennomføring av dopingkontroller forutsetter at senteret har implementert det nye antidopingprogrammet og innhentet konsesjon fra Datatilsynet om oppbevaring av personopplysninger. En av de større endringene ved det nye programmet er mulighetene for å kontrollere medlemmer og heve medlemskap ved mistanke om bruk av doping.

Hvert enkelt treningssenter må søke om konsesjon fra Datatilsynet for å kunne gjennomføre dopingkontroller på sitt senter. Antidoping Norge har laget en veileder som gjør det enkelt for treningssentre å gjennomføre dopingkontroller og søke om konsesjon. Dersom ditt senter allerede har en avtale om dopingfri policy, kan du logge deg inn  på www.rentsenter.no for å laste ned veileder til det nye programmet.

Dersom senteret ditt ikke har en avtale om dopingfri policy, kontakt Einar Koren for spørsmål om det nye antidopingprogrammet og innhenting av konsesjon på post@antidoping.no eller tlf 09765.