Virksomhetsplaner

Virksomhetsplanene til Antidoping Norge utarbeides av administrasjonen og godkjennes av styret i forbindelse med søknaden om midler til Kulturdepartementet innen 1. oktober hvert år for neste driftsår.

Kulturdepartementet bevilger midler til virksomheten innenfor idretten fra tippemidlene i statsråd hvert år rett før jul. Administrasjonen justerer aktivitetsnivået i henhold til de bevilgede midlene og styret godkjenner den reviderte virksomhetsplan hvert år på det første styremøtet i virksomhetsåret. 

Virksomhetsplan 2012