Virksomhet

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ærlig og dopingfri idrett.

Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.

Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. Tidligere var det NIF som selv organiserte dopingkontrollene. Nå er Antidoping Norge klart atskilt fra den virksomheten vi er satt til å kontrollere. NIF og KKD utnevner styret, men har for øvrig ingen direkte innflytelse på Antidoping Norges arbeid.

Antidoping Norges vedtekter ligger til grunn for alt arbeid.

Antidoping Norge har utviklet en strategiplan som gjelder fra 2012-2015. Se strategiplanen her.

Se våre årsrapporter her.

Les mer

 • 1. Finansiering
 • 2. Informasjon og forebygging
 • 3. Dopingkontroll
 • 4. Påtale
 • 5. Oppfølging av regelverk
 • 6. Forskning
 • 7. Internasjonalt
 • 8. Arbeid utenfor idretten

Kontakt oss

Henvendelser til Antidoping Norge kan rettes til:

E-post: post@antidoping.no
Adresse: Antidoping Norge, Sognsveien 77 A, 0855 OSLO
Tlf:  09765
Tlf. fra utlandet:
+47 915 09765
Faks: 21 02 92 19

ISO-sertifisering

 • Antidoping Norge er opptatt av å ha høy kvalitet på arbeidet. Hele organisasjonen ble i september 2008 re-sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000­ og WADA Word Anti-Doping Code.

 • Antidoping Norge ønsker at alle norske utøvere skal føle seg trygge på gjennomføringen av våre dopingkontroller, og at de vet hvor de skal finne nødvendig informasjon om antidoping og dopingbestemmelser. En uavhengig tredjeparts godkjenning av våre arbeidsmetoder er et kvalitetsstempel på at vi jobber mot disse målene. Også arbeidet innen informasjon og forebygging er sertifisert.

 • Antidoping Norge er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000­, en av verdens mest utbredte kvalitetsstandarder. Nemko Certification, som har utført sertifiseringen, har over 10 års erfaring med sertifisering av bedrifters kvalitetssystem etter standarden.

 • Vi har et kvalitetssystem som gjør at vi alltid har i tankene hvordan vi kan forbedre oss.