Antidoping Norges styre

Stiftelsen Antidoping Norges øverste organ er styret.

Styret består av seks styremedlemmer der staten og NIF oppnevner tre medlemmer hver.

Medlemmene i styret skal ha en frittstående stilling i forhold til stiftelsens virksomhet og i denne sammenheng ikke ha tillitsverv som styremedlem i NIF eller særforbund, eller ansettelsesforhold hos staten ved relevant fagdepartement, NIF eller særforbund.

Styret

 • Valgerd Svarstad Haugland

  Valgerd Svarstad Haugland

  Leder

 • Inggard Lereim

  Inggard Lereim

  Nestleder

 • Vibecke Sørensen

  Vibecke Sørensen

  Styremedlem

 • Randi Gustad

  Randi Gustad

  Styremedlem

 • Bjørn Christensen

  Bjørn Christensen

  Styremedlem

 • Knut-Marius Sture

  Knut-Marius Sture

  Styremedlem