Meldepliktskomité

Alle internasjonale særforbund og antidopingorganisasjoner som ønsker å delta med sine utøvere i OL er forpliktet til å opprette en prioritert utøverliste i henhold til WADAs regelverk.

Disse utøverne skal informere om hvor de bor, trener, om samlinger, faste aktiviteter og konkurranser, samt oppgi minimum ett daglig treffpunkt på én time mellom klokken 06.00 og 23.00, slik at de gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte dopingkontroller.

NIF har i sitt lovverk laget ”Forskrift om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller”. Brudd på denne forskriften kan føre til advarsel. Tre advarsler i løpet av 18 måneder kan føre til at utøver blir dømt for brudd på dopingreglene og utestengelse fra idretten.

Antidoping Norge har opprettet en meldepliktskomité som vurderer og vedtar utstedelse av advarsler til utøvere for brudd på forskriften. Komiteens medlemmer består av jurister og topputøvere. Meldepliktskomiteen kan også gi anbefalinger til praktiseringen av meldepliktsystemet eller ta opp relevante temaer etter eget initiativ.

Utøvere som har fått advarsel for brudd på forskriften kan klage til Antidoping Norge. En klagenemnd er opprettet for å behandle klagen. I nemnden sitter jurister og en toppidrettsutøver. Se medlemmer i høyremargen.

Meldepliktskomité

Medlemmer:
Andreas Ekker (leder)
Andreas Nyhaug
Karoline Dyhre Breivang
Carl Waaler Kaas
Hedda Berntsen

Klagenemnd

Medlemmer: 
Anna Thorstenson
Siri Langseth
Eirik Verås Larsen