Medisinsk fagkomite

Fagkomité for medisinrelaterte spørsmål fungerer som et rådgivende organ for Stiftelsen Antidoping Norge.

Fagkomiteen har en viktig rådgivende funksjon for Antidoping Norge. Komiteen ajourfører blant annet dopinglisten og behandler og avgjør søknader om fritak fra dopinglisten.

Komiteen foreslår prosjekter som kan bidra til å utvikle kontrollrutiner og/eller analysemetoder for å avsløre bruk av forbudte stoffer eller metoder og foreslår forsknings- og utviklingsprosjekter for å styrke det medisinrelaterte antidopingarbeidet.

Klagenemd for medisinsk fritak

Styret i Antidoping Norge har opprettet en klagenemd for medisinske fritak jf. reglene § 7.

Nemden tillegges myndighet til å fatte vedtak i saker hvor det foreligger klage på vedtak fattet av Medisinsk fagkomité om medisinsk fritak.

Medisinsk fagkomité

Inggard Lereim
Professor dr. med., ortopedi, kirurgi, katastrofemedisin, idrettsmedisin, trafikkmedisin
Pål Zeiner
Overlege, dr. med., spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Unni Rishaug
Overlege, endokrinologisk avd., Oslo Universitetssykehus, Aker
Per Medbøe Thorsby
PhD Seksjonsoverlege, Enhetsleder, Hormonlaboratoriet
Per Wiik Johansen
Overlege, dr. med., spesialist i klinisk farmakologi. Medisinsk sjef i Antidoping Norge

Klagenemd

Kristian J. Fougner

Avdelingssjef, Spesialist i indremedisin og endokrinologi ved St. Olavs Hospital

Marit Bjartveit

Klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Ullevål sykehus

Rolf Whitfield

Seksjonsoverlege, Endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling ved Bærum sykehus