Medisinsk fagkomité

Fagkomité for medisinrelaterte spørsmål fungerer som et rådgivende organ for Stiftelsen Antidoping Norge.

Fagkomiteen har en viktig rådgivende funksjon for Antidoping Norge. Komiteen ajourfører blant annet dopinglisten og behandler og avgjør søknader om fritak fra dopinglisten.

Komiteen foreslår prosjekter som kan bidra til å utvikle kontrollrutiner og/eller analysemetoder for å avsløre bruk av forbudte stoffer eller metoder og foreslår forsknings- og utviklingsprosjekter for å styrke det medisinrelaterte antidopingarbeidet.

 

Medisinsk fagkomité

Inggard Lereim
Professor dr. med., ortopedi, kirurgi, katastrofemedisin, idrettsmedisin, trafikkmedisin
Pål Zeiner
Overlege, dr. med., spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Unni Rishaug
Overlege, endokrinologisk avd., Oslo Universitetssykehus, Aker
Per Medbøe Thorsby
PhD Seksjonsoverlege, Enhetsleder, Hormonlaboratoriet
Per Wiik Johansen
Overlege, dr. med., spesialist i klinisk farmakologi. Medisinsk sjef i Antidoping Norge