Dopingkontrollører

Dopingkontrollører

Dopingkontrollører

Antidoping Norge har godt skolerte dopingkontrollører og svært mange har lang erfaring fra kontroller både nasjonalt og internasjonalt.

Dopingkontrollpersonellet består av følgende kategorier:

  • Kontrollansvarlig
  • Dopingkontrollør
  • Blodprøvetaker
  • Assistent

Ett kontrollteam kan bestå av en eller flere av disse kategoriene.

Det er utarbeidet egne krav til personellet som blant annet omfatter følgende:
1.    Kontrollpersonell skal ikke være mindreårige
2.    Blodprøvetakere skal ha adekvat utdannelse og praksis til å ta blodprøver

Når det settes sammen team, tas det hensyn til om personellet er inhabile i forhold til idrett eller utøver som skal testes.

Alt kontrollpersonell skal gjennom en grundig opplæringsfase før de får lov til å delta på kontroller med selvstendige arbeidsoppgaver. Som regel begynner man som assistent og vil etter en stund, dersom man er egnet og ønsker det, få tilbud om å bli ”dopingkontrollør under opplæring” før man blir dopingkontrollør og senere kontrollansvarlig.

De fleste av våre blodprøvetakere er utdannet bioingeniører.

Etter erfaring fra det nasjonale programmet vil man etter behov og om man er egnet også få tilbud om å delta i internasjonale kontroller. I forbindelse med større arrangement benyttes også frivillig kontrollpersonell som ikke har engasjementsavtaler med Antidoping Norge.

Alt personell har ansettelsesavtaler med regulerte arbeidsvilkår. Som et viktig videreutdanningselement er det obligatorisk fremmøte på minst ett seminar i året og lokale møter.

Ledige stillinger som kontrollpersonell utlyses normalt på våre hjemmesider.

 

Antall prøver

Antall prøver tatt av Antidoping Norge i det nasjonale programmet:

2010: 2775
2009:
2835
2008:
2569
2007: 2596
2006: 2475
2005: 2928
2004: 3092
2003: 2934
2002: 2675

Oversikt over prøver, fordelt på idretter.