Ansatte i Antidoping Norge

Kommunikasjon- og samfunnsavdelingen

Toppidrettsavdelingen

Administrasjon og juridisk avdeling

Distriktsmedarbeidere og prosjektstillinger (deltid)