Organisasjonen

Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse opprettet av Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Norges idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

NIF og KKD oppnevner styret. Organisasjonsformen sikrer at dopingkontrollene og påtalevirksomheten gjennomføres uavhengig av NIF og staten.

Anders Solheim er daglig leder i Antidoping Norge.

Hovedkontoret ligger ved Ullevaal stadion i Oslo. I tillegg har vi dopingkontrollører og foredragsholdere lokalisert rundt omkring i landet som gjør dette ved siden av sitt ordinære arbeid.

Kontakt oss

Henvendelser til Antidoping Norge kan rettes til:

E-post: post(a)antidoping.no
Adresse: Antidoping Norge, Sognsveien 77 A, 0855 OSLO
Tlf:  09765
Tlf. fra utlandet: +47 915 09765
Faks: 21 02 92 19