Skole og utdanning

Vi tilbyr foredrag både ferdige pakker, og tilpassede opplegg og arrangerer kurs og seminarer på forespørsel eller eget initiativ.

Vi kan inngå avtaler med skoler om antidopingprogram, for campus eller andre større skoler. Ren Skole er et skreddersydd undervisningsopplegg som vi har laget for den videregående skolen.

I Sør-Trøndelag har vi inngått et samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune der antidoping gjennom et pilotprosjekt settes systematisk på agendaen.

Vi arrangerer jevnlig antidopingseminar for leger, fysioterapeuter, trenere og annet støttepersonell. Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som Idrettslege, NIMF og som Idrettsfysioterapeut, FFI.