Rent Senter

Stadig flere treningssentre ønsker å jobbe mot et dopingfritt treningsmiljø. Ønsker dere også å bli et ”Rent senter” med nulltoleranse for doping?

Sommeren 2011 lanserte Antidoping Norge et nytt og oppdatert antidopingprogram for treningssentre. Prisen for deltakelse i programmet er redusert i forhold til vårt tidligere antidopingprogram.

Fysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helsefremmende effekt. Dopingbruk bryter med dette idealet. Likevel kan det ikke legges skjul på at dopingmidler er lett tilgjengelig og tas i bruk av personer som tyr til denne snarveien for å oppnå større og mer markerte muskler.

Antidoping Norge tilbyr derfor treningssentrene et forebyggende antidopingprogram som tar dopingproblemet på alvor. Som en del av programmet skal treningssenterets medlemmer signere en standardavtale der senterets antidopingpolicy fremkommer. Medlemmene skal gjøres oppmerksom på treningssenterets holdning til doping, og de skal bli gjort kjent med at senteret har inngått avtale med Antidoping Norge.

Gjennom deltakelse i programmet skal treningssentre sette antidoping på dagsorden og ta aktive grep for å sikre et rent treningsmiljø.

Antidopingprogrammet er satt sammen av ulike elementer:
1) E-læringsprogram for ansatte
2) Dopingkontroll
3) Informasjonsmateriell

1. E-læringsprogram for ansatte

1.1 Ansvarlig for Antidopingprogrammet
For at Antidopingprogrammet skal bli fulgt opp på en god måte, bør treningssenteret utpeke en ansvarlig for Antidopingprogrammet (AAP). Denne personen bør ha gode kommunikasjonsevner og kjenne treningssenterets medlemmer og ansatte godt, samt ha en egeninteresse og se nytteverdien av et Rent senter.

AAP bør være den som har kontakt med Antidoping Norge og som setter i gang tiltak på treningssenteret. Det vil si at AAP bør sørge for at informasjonsmateriell som plakater, henges opp og brosjyrer deles ut, og at prosessen rundt senterets antidopingpolicy presenteres for medlemmene.

1.2       E-læringsprogram
Kunnskap om psykiske og fysiske bivirkninger ved dopingbruk er sentralt for å kunne avsløre brukere. Det er også viktig for å kunne gi god og riktig informasjon til de som har spørsmål omkring doping. I kontakt med dopingbrukere er det dessuten viktig å være klar over hvordan brukerne tenker og hvordan dopingbruk kan påvirke deres atferd. Et mål for dette programmet er i størst mulig grad å bevisstgjøre de ansatte, slik at de skal kunne videreformidle sunne holdninger og vise en nulltoleranse til doping i sitt arbeid på senteret. Alle ansatte bør gjennomføre Antidoping Norge sitt e-læringsprogram.

Her finner du e-læringsprogrammet.

2. Dopingkontroll
Dopingkontroll er et kjent og effektivt virkemiddel i dopingkampen innenfor idretten.  For å åpne denne effekten på treningssentrene er det utarbeidet en prosess i tre trinn:

Alle medlemmer skal presenteres for senterets antidopingpolicy ved innmelding.

Medlemmet skal akseptere senterets antidopingpolicy for å kunne inngå avtale om medlemskap ved senteret.

Dersom senteret ser tegn på mulig dopingbruk hos et medlem, skal det gjennomføres en samtale med medlemmet.

Eventuelle dopingkontroller vil bli utført av godkjente dopingkontrollører fra Antidoping Norge. Antidoping Norge vil gjerne ha en tett kontakt med treningssenteret for at kontrollene skal være mest mulig effektive.

3.  Informasjonsmateriell og veiledning
Antidoping Norge har utviklet plakater og brosjyrer til bruk i treningssentre. Alle som deltar i Antidopingprogrammet forplikter seg til å henge opp plakatene på et godt synlig sted.

Antidoping Norge bistår gjerne med å legge til rette for en markering i forbindelse med en offisiell åpning av programmet.

Antidoping Norge bidrar også med informasjon og veiledning til treningssenteret fortløpende i Antidopingprogrammet.

Pris: Det nye antidopingprogrammet vil koste 5.500 (eks mva) kroner pr år. For medlemmer i Virke Trening gjelder egen rabattavtale, ta kontakt for mer informasjon.

Det nye programmet er utviklet i samarbeid med Virke Trening (tidligere HSH trening) og aktører i bransjen.

For mer informasjon kontakt Antidoping Norge på tlf. 09765 eller e-post: post@antidoping.no

Se oversikten over forbudte stoffer på treningssenter i henhold til antidopingprogrammet.

E-læring

Her finner du e-læringsprogrammet Rent Senter

Kontakt oss

Har du spørsmål om Rent Senter? Ta kontakt på post@antidoping.no eller telefon 09765.

Kontroll på senter

Datatilsynet har gitt aksept for en ordning om gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre. Hvert enkelt treningssenter må søke om konsesjon fra Datatilsynet for å kunne gjennomføre dopingkontroller på eget senter. Antidoping Norge har laget en veileder som gjør det enkelt for treningssentre å søke om konsesjon.

Forbudte stoffer

Følgende stoffer er forbudt på treningssenter i henhold til deltakelse i antidopingprogrammet:
Se oversikten.

English

New anti-doping program for fitness centers
Read about the program in english