Nasjonalt nettverk for antidoping

Nasjonalt nettverk samler ulike organer som arbeider med antidoping og har som mål å samordne antidopingarbeidet i Norge.

Antidoping Norge tok i 2005 initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk for antidopingarbeid der de organer som arbeider med antidoping kunne diskutere aktuelle problemstillinger og oppdatere hverandre.

Nettverket ble etablert og har bestått av representanter fra:

 • Forsvarsstaben
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Justis- og politidepartementet v/Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
 • Politidirektoratet
 • KRIPOS v/seksjon for narkotikaanalyse
 • Oslo Universitetssykehus
 • Statens legemiddelverk
 • Norges laboratorium for dopinganalyse
 • Dopingtelefonen
 • Antidoping Norge

Deltakerne i nettverket har til felles at de i sitt daglige virke kommer i direkte kontakt med dopingbelastede miljøer og miljøer der doping er et potensielt problem.

Rapporter

Les rapporter fra nasjonalt nettverk for antidoping:
2011
2010
2009
2008
2007
2006