Verdens antidopingbyrå (WADA)

Verdens antidopingbyrå (WADA)

WADAs oppgave er å fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping. Dette skal skje på nasjonalt og internasjonalt nivå, og i alle idretter.

Ansvarlig for:

 • Utvikling av World Anti-Doping Code, og overvåking av de ulike idrettsorganisasjonenes oppfølging av denne.
 • Å øke kunnskapen blant utøvere, trenere og andre aktuelle målgrupper når det gjelder doping.
 • Å støtte og finansiere vitenskaplige studier som har til hensikt å øke kunnskapen om både forebygging og avsløring av dopingbruk.
 • Gjennomføring av uanmeldte dopingkontroller utenfor konkurranse av eliteutøvere.
 • Å observere dopingkontrollene under store internasjonale mesterskap.
 • Bidra til og støtte nasjonale og regionale antidopingprogram.

Ikke ansvarlig for:

 • Analyse av dopingprøver. Disse analysene foregår kun ved WADA-akkrediterte laboratorier.
 • Å dømme i dopingsaker. Utøvere blir dømt av den idrettsorganisasjonen de tilhører. Dette kan være nasjonale antidopingbyrå, særforbund eller internasjonale særforbund. WADA har imidlertid ankerett, og kan ta dopingsaker til idrettens voldgiftsdom.
 • Å kunngjøre resultatet av positive dopingprøver.

Noe av det Antidoping Norge har samarbeidet med WADA om:

 • Planlegging og gjennomføring av OOC-kontroller
 • Gjennomføring av OOC-teser før alle olympiske leker siden Sydney 2002.
 • Internasjonalet seminar i Oslo, mai 2007
 • Opplæringssamarbeid i RADOCA (Sentral-Asia) og RUSADA
 • Internasjonalt dopingkontrollørseminar i Tromsø (mai 2008)
 • "Think Thank" i Oslo, juni 2009
 • Samarbeidsavtale mellom WADA, RUSADA og Antidoping Norge, signert i Oslo oktober 2009.

WADA

 • Opprettet 10. november 1999, som et resultat av Lausanne-erklæringen om doping og idrett.
 • Stiftet av nasjonale myndigheter og den Internasjonale Olympiske komité (IOC).
 • President: John Fahey.
 • Hovedkontor i Montreal (Canada). Regionale kontor i Lausanne (Sveits), Cape Town (Sør-Afrika), Tokyo (Japan) og Montevideo (Uruguay).
 • Nettside: www.wada-ama.org