UNESCO-konvensjonen

UNESCO-konvensjonen er det første globale instrumentet spesifikt rettet mot doping innenfor idretten, og er en oppfølging av København-deklarasjonen som ble undertegnet av blant annet Norge under verdenskongressen mot doping i idretten i 2003.

UNESCO-konvensjonen skal harmonisere den globale kampen mot doping i idretten.

Konvensjonen gjør at land som har signert den får et formelt ansvar for å følge opp konvensjonen og det internasjonale regelverket gitt i World Anti-Doping Code.  
Norge har arbeidet aktivt for at konvensjonen skulle bli en realitet, og er ett av få land som også har bidratt finansielt i arbeidet med konvensjonen.

Sentrale elementer i konvensjonen er bl.a.:

  • å støtte arbeidet med å forebygge doping innenfor idretten
  • å støtte og oppmuntre til internasjonalt samarbeid i kampen mot doping innenfor idretten
  • å støtte og oppmuntre til forskning på antidopingfeltet

Regjeringen vedtok i statsråd i desember 2006 å ratifisere konvensjonen. Norge var blant de første land i verden som ratifiserte konvensjonen.

Lista over land som har ratifisert konvensjonen.

Mer informasjon

Les mer om UNESCO-konvensjonen på UNESCOs egen nettside.