Samarbeid med internasjonale særforbund

Samarbeid og god kommunikasjon med internasjonale særforbund er avgjørende i kampen mot doping i idretten. Dette bidrar til harmonisering og felles forståelse av antidoping regleverket og aktiviteter.

Antidoping Norge har avtaler med flere internasjonale særforbund om dopingkontroll, utveksling av informasjon (for eks. om fritak) og informasjons- og forebyggende arbeid.

Kontakt oss

For mer informasjon om samarbeid med internasjonale særforbund, vennligst ta kontakt med Antidoping Norge på post@antidoping.no.