Nordisk samarbeid

Felles språk- og kulturforståelse gjør at landene i nord har kunnet koordinere antidopingarbeidet og dra nytte av hverandres erfaringer i mange år.

Avtalen har blant annet gjort det mulig å harmonisere praktiseringen av dopingkontroller, utvikle forebyggende tiltak, samarbeide om forskningsprosjekter og gjennomføre nordiske seminarer. Det nordiske samarbeidet har ikke minst bidratt til å innføre et godt kvalitetssystem for dopingkontroller.

Det nordiske samarbeidet inkluderer også gjensidig testing. Det vil si at landene som er en del av avtalen kan teste utøvere fra de andre nordiske landene når som helst, hvor som helst.

Avtalen er signert av følgende land:
Danmark: Anti Doping Danmark (ADD) 
Island: Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands
Sverige: Riksidrottsförbundet
Finland: Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry
Norge: Stiftelsen Antidoping Norge (ADN)

Disse organisasjonene møtes som regel én gang i året.