IADA

IADA (International Anti-Doping Arrangement) er et samarbeid på myndighetsnivå mellom ti medlemsland.

Følgende land er med i IADA: Australia, Canada, Danmark, Finland, New Zealand, Nederland, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika og Norge. Den statlige avtalen er forankret gjennom Kultur- og kirkedepartementet i Norge (KKD).

Hensikten med avtalen har vært å etablere en felles antidoping strategi, blant annet basert på harmoniserte regler for dopingkontroller. IADA er til for å bidra med erfaring og kompetanse for utbredelse av kvalitetskonseptet på verdensbasis. IADA har bidratt aktivt på dette feltet. IADA ønsker et nært samarbeid med WADA, ANADO og andre parter knyttet til Europarådet og UNESCO.  

Representanter fra Antidoping Norge deltar på IADA-møtene sammen med representanter fra KKD, og kan dermed bidra med sin faglige ekspertise. Antidoping Norge har vært og er fortsatt sterkt engasjert i noen av IADAs arbeidsgrupper og i forskjellige prosjekter initiert av IADA.

IADA pleier å holde to møter i året.