Bilaterale idrettsavtaler

Bilaterale idrettsavtaler

Antidoping Norge har en sterk posisjon i det internasjonale antidopingarbeidet og har flere bilaterale samarbeidsavtaler.

Norge har nå bilaterale samarbeidsavtaler med Russland, Kina, Frankrike, Danmark. Avtalene innebærer også samarbeid om antidopingarbeid.

Antidoping Norge har i tillegg inngått avtale med flere land for gjensidig dopingtesting. Dette innebærer at landets opprettede antidopingorganisasjon kan gjennomføre dopingkontroller på norske utøvere i gjeldene land. Antidoping Norge kan gjennomføre kontroll på disse landenes utøvere i Norge.

RUSSLAND
Høsten 2009 signerte Antidoping Norge en samarbeidsavtale med Russlands antidopingbyrå (RUSADA) og WADA. Antidoping Norge skal bistå og komme med råd om hvordan det russiske antidopingbyrået kan etablere et effektivt program som er i henhold til World Anti-Doping Code (WADC).

WADAs rolle er å påse at internasjonale regler og standarder innlemmes og etterleves i programmet.

- RUSADA ble etablert i mai 2008. Samarbeidet med Antidoping Norge og WADA vil være et viktig bidrag for å utvikle et effektivt antidopingprogram i Russland, og vil hjelpe oss å etablere og utvikle ulike sider av arbeidet, inkludert dopingkontroll, kommunikasjon, utdanning og forskning, sa Viacheslav Sinev, direktør i RUSADA da avtalen ble signert i Oslo.

Det norske Utenriksdepartementet har bidratt med å få denne avtalen på plass ved å bevilge 600 000 kroner i løpet av prosjektperioden som strekker seg fram til 31. desember 2011.

KINA
Idrett har inngått som et område i et bilateralt statlig program for kultur- og utdanningssamarbeid i perioden 1999-2002. Høsten 2003 undertegnet Kultur- og kirkedepartementet og den kinesiske folkerepublikkens idrettsadministrasjon, the General Administration of Sport of the People’s Republic of China rammeavtale om idrett. I avtalen inngår følgende samarbeidsområder; antidopingarbeid, toppidrett, idrett for alle, integrasjonsarbeid og samarbeid på særforbundsnivå.

Antidoping Norge har som en følge av dette inngått et tett samarbeid med Kina. Samarbeidet har til formål og utvikle antidopingprogrammene i begge landene. Prosjektet støttes finansielt av Kultur- og kirkedepartementet. Les mer her.

En ny avtale med CHINADA ble signert i 2010.

DANMARK
Våren 2002 ble det inngått en bilateral avtale mellom Danmark og Norge. I denne avtalen inngår følgende samarbeidsområder; antidopingvirksomhet, anleggsutvikling, idrettsforskning og idrettspolitiske drøftelser.

NORDEN
Antidoping Norge har et omfattende samarbeid med de nordiske landene. Samarbeidet omfatter gjensidig testingavtaler og harmonisering innen alle anti-dopingaspekter. Samarbeidet reflekteres i internasjonal sammenheng, hvor flere av våre nordiske naboer deltar. Les mer her.

Pages in English

News and information in English.