Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.

Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.

Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten.

Hovedkontoret ligger ved Ullevaal stadion i Oslo. I tillegg har vi fylkessmedarbeidere, dopingkontrollører og foredragsholdere lokalisert rundt i hele landet. De jobber og tar oppdrag for Antidoping Norge ved siden av sitt daglige virke.

Anders Solheim er daglig leder i Antidoping Norge.

Kontakt oss

Henvendelser til Antidoping Norge kan rettes til:

E-post: post@antidoping.no
Adresse: Antidoping Norge, Sognsveien 77 A, 0855 OSLO
Tlf:  09765
Tlf. fra utlandet:
+47 915 09765
Faks: 21 02 92 19

Henvendelser fra media rettes til 419 00 306
Pressebilder og logoer til nedlasting finner du her.

Kontorets åpningstider: 09.00-15.00.