Testosteron

Testosteron
Mannlig androgent kjønnshormon som stimulerer til utvikling av mannlig kjønnskarakteristika, testosteron produseres i testiklene hos menn og binyrebarken hos begge kjønn. På grunn av testosteron sine anabole egenskaper blir det utviklet legemidler med lignende struktur for behandling i forbindelse med en rekke forskjellige tilstander. I tillegg gjør disse effektene at slike stoffer og benyttes i dopingsammenheng, ofte for å oppnå unaturlig stor muskelvekst over kort tid.

Testosteron ligger på dopinglisten under dopinggruppe S1.

Publisert: 01.09.14 - Oppdatert: 20.01.16