Påtalenemnden

Påtalenemnden

Påtalenemnden utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.

Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes.

Les mer

Publisert: 01.09.14 - Oppdatert: 20.01.16

Flere artikler