Beroligende midler

Preparater: Valium, Stesolid, Rohypnol, Temgesic, Sobril (sol tabletter og i blant som kapsler). Svelges vanligvis, men injeksjon og røyking kan forekomme.

Eksempler på kallenavn: Bens, Blå (=Valium) Rypper (=Rohypnol).

Symptomer: Uklar tale, ustø gange, uhemmet atferd, (lik alkoholrus), hukommelsessvikt,, døsighet, tung søvn.

Risiko: Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, fysisk avhengighet, abstinens med epileptiske kramper, dødsfall ved overdose sammen med alkohol og/eller andre stoffer.

Publisert: 01.09.14 - Oppdatert: 20.01.16

Flere artikler