Varighet av dopingmidler

Hvor lenge sitter doping i kroppen?

Hvor lenge dopingmidler blir i kroppen kommer helt an på hvilket stoff/stoffgruppe vi snakker om, hvor store doser som er benyttet, hvor lenge misbruket har pågått, hvordan stoffet er gitt/administrert (peroralt/gjennom munnen, intramuskulært, intravenøst eller på annen måte), hvilke kombinasjoner av stoffer som er benyttet (stoffer kan f. eks. hemme eller øke hverandres nedbryting - dette kalles interaksjoner), samt hvordan utøverens kropp bryter ned stoffene.

Når det gjelder det siste så finnes flere genetiske varianter der de enzymene som bryter ned legemidler/ dopingmidler ikke fungerer så godt som de skal, slik at disse stoffene nedbrytes langsommere og derved blir lenger i kroppen. Dette er medfødte egenskaper.

Publisert: 27.02.15 - Oppdatert: 01.12.16

27. februar 2015