Hvordan steroider påvirker hjernen

Hvordan påvirker egentlig steroidene hjernen? Kan man bli dum og få lavere IQ? Hilsen Gutt 19 år

Hei.

Takk for henvendelse.

Anabole steroider og androgene hormoner kan påvirke flere ulike områder i hjernen. Men det foreligger ikke opplysninger om at anabole androgene steroider har direkte effekt på den intelektuelle funksjonen. Det er derfor ikke grunn til vente at man får redusert IQ. De viktigste virkningen av anabole androgene steroider i hjernen er:

1) De påvirker hjernens såkalte belønningssystem. Det gjør at brukere av anabole androgene steroider merker økt stimulering og velbehag ved bruk av alkohol, narkotika og nikotin. De har derfor lettere for å begynne og bruke slike stoffer i tillegg anabole androgene steroider. Blandingsbruk synes å øke, noe som er godt dokumentert i Sverige. Bruk av alkohol og narkotika over noe tid kan redusere brukerens intelektuelle funksjon og slik redusere IQ. Det kan dels være direkte virkninger på hjernen av alkohol og narkotika, og dels indirekte fordi bruk av disse stoffene ofte fører til "dårlig kosthold" med f. eks. vitamin-mangel.

2) De påvirker også hjernen slik at brukerens selvkontroll reduseres. Det fører igjen til at brukeren blir mer aggressiv og raskere enn før bruker vold i forskjellige konfliktsituasjoner. Dette er den sansynlige forklaringen på at brukere av anabole androgene steroider oftere enn "ikke-brukere" er innblandet i voldsbruk, og at volden som brukes er ekstrem.

 

Hilsen

Dopingkontakten 800 50 200

Publisert: 04.02.14 - Oppdatert: 01.12.16

04. februar 2014